logo
ááááááááááfram
áááááááááátilbake

Hvordan bestemme takvinkelen

takstol
Der en mangler tegninger eller annen dokumentasjon, kan et uinnredet loft være er godt alternativ for å finne ut av takvinkelen. Kommer en seg opp der er det ofte mulig å måle avstandene b og h (event.g) jfr. fig.1. Når disse er kjent og taket er symmetrisk gir takvinkelkalkulatoren nedenfor takvinkelen. For usymmetriske tak brukes g. Se fig.4 nedenfor med kommentarer.
Sett inn b: m Sett inn h: m Takvinkel: 0
Eller sett inn g: m
mønevinkel
På loftet er det kanskje også mulig å måle mønevinkelen jfr. fig.2. Når mønevinkelen er kjent og taket er symmetrisk er:
takvinkel = 90° - mønevinkel/2
Eksempel: mønevinkel 120° gir: takvinkel = 90° - 120°/2 = 30°
Det er selvfølgelig også mulig å finne takvinkelen ved å måle utvendig. Fig.3 viser et par mulige alternativer. Husk at målingene må foretaes langs vannrette resp. loddrette linjer.
måle utvendig
Fig.4 viser prinsippene for å beregne takvinkler ved usymmetriske tak og enkle skråtak (pulttak). Med målene på fig. gir takvinkelkalulatoren vinklene 16,04° og 26,63°.
takvinkler
tilbake opp startside fram
© Sn°fangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt.MB
oppd.150204