logo
          fram
          tilbake
Dette er en modifisert variant av snøkrokkalkulator 1 som kan være til hjelp for de som ønsker å ettermontere snøfangerkroker på bygninger med takvinkler større enn 30°, der takkonstruksjonen i utgangspunktet ikke er dimensjonert for montering av snøfangere, men ellers er dimensjonert i samsvar med byggeforskriftene fra 1979 og framover. Ved å benytte denne kalkulatoren med korrekt snølast, dimensjoneres snøfangerne for snølaster som er tilpasset takkonstruksjonen.
For bygninger oppført etter 2001 finnes snølaster i Finn snølast.
Bygninger oppført i perioden 1979 til 2001 er tilpasset snølaster med 5 års returperiode. Disse er lavere og her kan tabellen i Snølast.være til hjelp
Snøfangerkroken® er kun 70 mm høy, og vil vanligvis ikke være til vesentlig hinder for at snø drysser/blåser ned fra taket. Takras blir imidlertid hindret, og i ugunstige tilfeller kan det med denne dimensjoneringen være nødvendig å måke taket for både å hindre takras og å unngå å overbelaste takkonstruksjonen. (Ved å dimensjonere etter "standardmetoden" Snøkrokkalkulator 1 er risikoen for takras minimal, men taket må likevel måkes for å unngå å overbelaste takkonstruksjonen.)
For å gi et inntrykk av når dette kan være nødvendig har kalkulatoren blitt utstyrt med et felt som viser hva den aktuelle snølasten tilsvarer i tykkelse av våt (400 kg/m³) snø på det aktuelle taket.
(Belastningen fra taksteinen tilsvarer ca. 9,5 cm med våt snø.)
Ved tak som er konstruert/prosjektert for montering av snøfangere vises til den ordinære Snøkrokkalkulator 1. Ved takvinkler mindre enn 30° er det ingen spesielle regler for å dimensjonere tak med snøfangere og beregningene her er identiske med de i Snøkrokkalkulator 1
Kalkulatoren beregner krokantallet for den takflata som er lagt inn.
Et saltak, mønet "midt" på huset, har vanligvis to like takflater slik at totalantallet da blir det dobbelte av det kalkulatoren viser.
Snøkrokkalkulator Sps
Tekst hjelp til tekst Beregnet antall kroker stk
Snølast hjelp til snølast kN/m2 Mer om snølast. Beregnet antall takstein stk hjelp om antall takstein
Takvinkel hjelp om takvinkel °               Mer om takvinkel. "Uplasserte kroker" stk hjelp om uplasserte kroker
Avstand takskjegg møne hjelp om betegnelser m Rekker med takstein hjelp om taksteinutlegg
Takets lengde hjelp om betegnelser m Korriger antall rekker hjelp om korreksjoner
Velg overflatetype hjelp om overflater     Mer om takstein Antall takstein pr rekke stk hjelp om taksteinutlegg
Velg kroktype hjelp om kroktyper "Snøtykkelse" cm snøtykkelse
Skal du bare finne antall snøfangerkroker kan du avslutte utfyllingen nå. Lekteavstand mm hjelp om lekteavstand
Velg takstein hjelp om takstein Korriger antall pr. rekke hjelp om korreksjoner
hjelp om Beregn   Veiledning for snøkrokkalkulator1, finner du her
hjelp om leggemønster    Leggemønster tilpasset A4 format
hjelp om fullversjon Viser alltid hele takflaten
tilbake opp startside fram
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt. MB
oppd.300817