logo
           fram
           tilbake
space
Skal du beregne leggemønster for vanlige typer av betongtakstein kan du også benytte snøkrokkalkulator 1.
Ved dimensjonering av snøfangerkroker på nye bygninger benyttes den karakteristiske snølasten på stedet. Karakteristiske snølaster i kommunen finner du her. Ved ettermontering av snøfangerkroker på eldre tak kan det, avhengig av omstendighetene, være aktuelt å velge lavere verdier på snølasten.
Ved montering av snøfangere på tak med takvinkler over 30o kan snølasten på taket øke betydelig. Les mer om dette under Snølast.
Snøkrokkalkulator 2
Se veiledning for utfyllende informasjon
space
Fyll inn prosjektnavn:
Du kan fylle ut feltet til venstre etter behov.
space
Velg snølast: Se veiledningen for valg av snølast kN/m 2
Takvinkel: °
Takets lengde: m
Avstand fra takskjegg til møne: m
Velg taksteintype og overflate:
Velg kroktype:
Feltene under fylles ut for å beregne leggemønster
Byggebredde oversikt her mm
Lekteavstand oversikt her mm
space
space
Beregnet antall kroker: stk
Beregnet antall takstein: stk
"Uplasserte kroker:" stk
space
"Uplasserte kroker" er snøkroker som ikke "går opp" i leggemønsteret. Disse fordeles på taket.
Beregningene oppdateres automatisk når du legger inn nye data.
Velger du "Fullversjon" blir hele taket tegnet opp. Velger du "Leggemønster" blir møsteret tilpasset utskrift i A4 format. Et langt tak kan da vises "avkuttet".
I feltet til venstre vises det prinsippielle leggemønsteret. Det oppdateres fortløpende. Takstein uten snøfangerkrok øverst på taket er markert med "o", nederst på taket er markeringen "ø". Takstein med snøfangerkrok er markert med "I", og dobbelkrum takstein med snøfangerkroker i hver bølge med "U".
                                           Tilpass leggemønsteret
Avrundingsfeil,tilpasning til takdimensjonene, bruk av gavlstein o.l. kan gjøre at det blir små uoverensstemmelser mellom taksteinberegningene til snøkrokkalkulatoren og de reelle verdiene. Dette er ikke noe problem for snøkrokkalkulatoren! Ved å klikke på "+" og "-" tastene øker eller minsker du antall takstein pr. rekke resp. antall rekker med takstein. På denne måten kan leggemønsteret enkelt tilpasses de aktuelle forholdene. Ved å klikke på "Beregn" kommer du tilbake til utgangsverdiene.
Antall takstein pr. rekke: stk space
Beregnet antall rekker med takstein:
space
Byggemål for ulike taksteinstyper
Steintype Lekteavstander [mm] * Byggebredde [mm] **
Dobbeltkrum betongtakstein 310 - 370 300 ± 1
Enkeltkrum betongtakstein Benders 310 - 375 250
Enkeltkrum betongtakstein Krogstad 330 - 360 200
Flat betongtakstein gammel type Krogstad ca.330 maks. 200
Enkeltkrum betongtakstein Skarpnes 300 - 350 200
Skarpnes taktegl 340 - 358 282 ± 2
Minster "flat" betongtakstein Lafarge 310 - 350 296
Dantegl Danica teglstein Lafarge 320 - 328 207
Dantegl Scandica teglstein Lafarge 355 - 378 207
KDN teglstein (alle varianter - Renova) Lafarge 310 - 315 218
KDN Renova teglstein Lafarge 320 - 350 220
RuppKeramik Achat teglstein Lafarge 405 - 410 190
RuppKeramik Rubin teglstein Lafarge 375 - 380 202
Pottelberg 44 teglstein (klassisk flat) Koramic *** 246 194
Pottelberg 301 "flat" teglstein Koramic *** 110 170
Pottelberg 401 teglstein Koramic *** 297 200
Pottelberg 451 teglstein Koramic *** 275 185
Pottelberg 993 teglstein (klassisk flat) Koramic *** 246 207
Narvik Fd teglstein (klassisk flat) Koramic *** 360 210
Narvik OVH teglstein Koramic *** 308 204
Jeka VHV Vario 20 teglstein Koramic *** 285 - 305 217
Hansa Classic teglstein Wiekor *** 350 176
Narvik VHV Vario 20 teglstein Koramic *** 285 - 305 217
Jannsen Dings OVH teglstein Koramic *** 310 205
* Spesielle regler for værharde strøk
** Byggebredden kan normalt variere ±1mm.
*** Carl F. Hemsen
tilbake opp startside fram
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt. MB
oppd.120418