logo
ááááááááááfram
áááááááááátilbake
Leggeanvisning
Skorsteiner o.l.
  • På de fleste takflater vil det finnes skorsteiner takhatter o.l. Når disse ikke opptar noen vesentlig del av takflaten er det enklest å fortsette leggemønsteret som om de ikke eksisterte. De snøfangerkrokene som skulle vært plassert på disse stedene plasseres ovenfor og nedenfor.

  • ááá
Utlegging
  • Som illustrasjonene nedenfor viser er selve utleggingen en enkel prosess, og det er ikke nødvendig med spesielle verktøy. Vanlige sikkerhetsregler for arbeid på tak må selvsagt følges.
Det er særdeles enkelt å montere snøfangerkroken®
  1. Løft opp taksteinen.
  2. Sett inn snøfangerkroken®
montering
kroker i hver bølge kroker i annen hver bølge kroker i enkeltkrum takstein
Dobbeltkrum takstein. Snøfangerkroker i hver bølge. Dobbeltkrum takstein. Snøfangerkrok i hver stein Enkeltkrum takstein. Snøfangerkrok i hver stein
tilbake opp startside fram
© Sn°fangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt.MB