logo
          fram
          tilbake
Skal du beregne leggemønster for teglstein og spesialstein må du gå til snøkrokkalkulator 2.
Karakteristiske snølaster i kommunen finner du her. Ved ettermontering på eldre hus kan det være aktuelt å benytte andre snølaster, se Snølast.
Kalkulatoren har fått et nytt felt kalt "Snøtykkelse". Det viser hvor mye våt snø (400 kg/m³) på taket som den valgte snølasten representerer.
Kalkulatoren beregner krokantallet for den takflata som er lagt inn.
Et saltak, mønet "midt" på huset, har vanligvis to like takflater slik at totalantallet da blir det dobbelte av det kalkulatoren viser.
Ved montering av snøfangere på tak med takvinkler over 30o kan snølasten på taket øke betydelig. Les mer om dette under Snølast.
Snøkrokkalkulator 1
Tekst hjelp til tekst Beregnet antall kroker stk
Snølast hjelp til snølast kN/m2 Mer om snølast. Beregnet antall takstein stk hjelp om antall takstein
Takvinkel hjelp om takvinkel °               Mer om takvinkel. "Uplasserte kroker" stk hjelp om uplasserte kroker
Avstand takskjegg møne hjelp om betegnelser m Rekker med takstein hjelp om taksteinutlegg
Takets lengde hjelp om betegnelser m Korriger antall rekker hjelp om korreksjoner
Velg overflatetype hjelp om overflater     Mer om takstein Antall takstein pr rekke stk hjelp om taksteinutlegg
Velg kroktype hjelp om kroktyper "Snøtykkelse" cm snøtykkelse
Skal du bare finne antall snøfangerkroker kan du avslutte utfyllingen nå. Lekteavstand mm hjelp om lekteavstand
Velg takstein hjelp om takstein Korriger antall pr. rekke hjelp om korreksjoner
hjelp om Beregn   Veiledning for snøkrokkalkulator1, finner du her
hjelp om leggemønster    Leggemønster tilpasset A4 format
hjelp om fullversjon Viser alltid hele takflaten
tilbake opp startside fram
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt. MB
oppd.240817