logo
          fram
          tilbake
logo
FDV 08 26.09.2019
Produkt: Snøfangerkroken®galvanisert stål
Produkt: Snøfangerkroken® syrefast stål
Anvendelsesområde Snørassikring på nye og eksisterende tak med takstein
Montering Hektes i bakkant av taksteinen. Fordeles utover taket i samsvar med leggeanvisning.
Monteringstilbehør Det er ikke behov for ekstra tilbehør for å montere snøfangerkroken®
Produsent
Navn: Rolf A Sjulsen
Adresse: Chr.Sindings vei 1  3610 Kongsberg
Telefon: 40035535
Internett http://www.snofangerkroken.no
E-post snofang@online.no
Produktbeskrivelse
Betegnelse Snøfangerkroken® galvanisert stål. 
Snøfangerkroken® syrefast stål. 
Format og vekt
Spesialbøyle: lengde ca.146mm
       bredde ca.113mm
        høyde ca.(70 + 25)mm
        vekt ca.67g
   bunt a`100 stk. ca.6,7kg
Materialer Galvanisert stål: Ståltråd diam.4,0mm. Sinkbelegg 36µm. Stålkvalitet SS11 1134.
Syrefast stål: Krom/nikkel/molybden-legert syrefast stål. Stålkvalitet AISI 316. Tråddiam. 4,0mm
Miljøegenskaper
Generelt Snøfangerkroken® består av vanlige konstruksjonsmaterialer som ikke ansees å utgjøre noen spesiell miljørisiko
Påvirkning på
innemiljø
Ingen påvirkning
Gjenbruk Snøfangerkroken® kan enkelt taes ned og brukes på nytt. Kasserte snøfangerkroker kan resirkuleres.
Brann og eksplosjonsfare
Produktene er ikke brennbare
Merknader
Vedlikehold Årlig ettersyn. Eventuelle skader repareres.
Lagring Ingen spesielle krav.
Eksterne vurderinger
Tester Dimensjonerende kapasitet er verifisert ved test ved NBI. Prosjekt nr. O11296 13.09.04
Funksjonsvurdering NBI rapport KO 20525 11.04.1989
Oppdatert 26.09.2019 Erstatter FDV 07 18.08.2017
tilbake opp startside fram
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt. MB

oppd.260919