logo
ááááááááááfram
áááááááááátilbake
spc
logo byggforsk Byggforsk foretok nye belastningsprøver av Snøfangerkroken® i juni 2006. Prøveresultater i rapport O21326 datert 23.06.06. Prøvene verifiser at dimensjonerende kapasitet kan settes til 176N for snøfangerkroker i galvanisert stål og til 254N for snøfangerkroker i syrefast stål.
logo byggforsk Byggforsk vurderte Snøfangerkroken® i 1989 Resultatene finnes i rapport KO 20525 datert 11.04.89. Konklusjonen i rapporten er at Snøfangerkroken® er godt egnet som snøfanger på tak
tilbake opp startside fram
© Sn°fangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt.MB
oppd.030606