logo
          fram
          tilbake
VELKOMMEN TIL SNØFANGERKROKENS HJEMMESIDE!
Stopp takras med Snøfangerkroken®
Snøfangerkroken® kan brukes på alle vanlige typer av takstein.
Husk at taket er husets 5. fasade og snøfangerkroken® er er nesten usynlig! Monteringen er enkel uten behov av verktøy. Det behøves ikke tilleggsmaterialer av noe slag.
Testet av Byggforsk. Skånsom mot taksteinen.
Behovet beregner du ved å følge anvisningene nedenfor og i brukerveiledningen.
Snøfangerkroken® bestilles enkelt ved å gå til ordreskjemaet.
tak med kroker
Tak med Snøfangerkroken®
Introduksjon til nettsidene.
Her på nettsidene finner du mye informasjon både om Snøfangerkroken®, snølaster, normer, dimensjoneringsregler og veiledninger. De fleste er kanskje først og fremst interessert i å finne ut hvor mange kroker det er behov for til et bestemt tak, og her er en kortfattet "bruksanvisning" som gjelder for de fleste vanlige tak.
  • Finn karakteristisk snølast på det aktuelle stedet. Her kan lastkalkulatoren være til hjelp.
  • Mål opp takflata. Dersom du er usikker på hvordan dette gjøres er det hjelp å finne i brukerveiledningen.
  • Finn takvinkelen. Da kan kanskje takvinkelkalkulatoren være til hjelp.
  • Gå til snøkrokkalkulatoren, legg inn verdiene dine og beregn. Der får du også ut en leggeanvisning som viser hvordan krokene skal fordeles på taket.
Snøfangerkroken® er et gjennomprøvet produkt som har vært markedsført via byggevareforretninger i snart 30 år. Fra 2004 har det vært mulig å bestille Snøfangerkroken® via internett.
Ved å bruke Snøfangerkroken® unngåes takras med tilhørende skader på personer og gjenstander. Snøen på taket ligger i ro, slik at ødleggelser av takhatter,takrenner,takvinduer etc. unngåes.
Brnytt menyen øverst og surf gjennom nettsidene for å lære mer om takras, Snøfangerkroken® og ulike snølaster.
Kongsberg rådhus er utstyrt med Snøfangerkroken®
Kongsberg rådhus med snøfangerkroker
Lover og regler
Forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk. §7-45:
"Byggverk skal sikres slik at is og sne ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg".
Grannelova §4:
"Ingen må byggja såleis at takdrop eller snøras fell ned på granneeigedom til skade eller ulempe for grannen".
Lokale politivedtekter kan også omhandle forhold vedrørende sikring mot takras.
Innhold
Beregning av snølaster
Beregn takvinkelen
Billedgalleri
Brukerveiledning
Byggforsk om snøfangere
Byggforskrapporter
Dimensjoneringsgrunnlag
FDV dokumentasjon
Finn snølast
Karakteristisk snølast
Kontaktside
Leggeanvisning
Nyttige linker
Om snøfangerkroken®
Ordreskjema
Snølast på tak
Snøkrokkalkulator 1
Snøkrokkalkulator 2
Nyheter
110805 Nå kan du finne karakteristisk snølast på hjemstedet ditt ved å gå inn på "Finn snølast" Les mer
230505 Nye dimensjonerende laster gjør det rimeligere å sikre mot takras med Snøfangerkroken®. Les mer
270904 Kjøp Snøfangerkroken® online! Bestill snøfangerkroker fra nettsidene og få varene tilsendt. Les mer
090902 Nye snøkrokkalkulatorer med utvidet funksjonalitet og omarbeidede veiledninger. Les mer
På forespørsel kan Snøfangerkroken nå leveres i syrefast stål 316 AISI.
La oss samarbeide
Har du omtale/link til Snøfangerkroken®; på din hjemmeside? Send oss linken og vi vil ta deg med i vår linkoversikt.
Snøfangerkroken®
Rolf A Sjulsen.
Chr.Sindingsvei 1.
3610 Kongsberg
Telefon.40035535.
E post: snofang@online.no Org.Nr. NO 946 829 773 MVA
tilbake opp fram
© Snøfangerkroken R.A. Sjulsen. Ettertrykk uten kildeangivelse er forbudt.MB
oppd.221008